22.2 C
Brussel

College van Queastoren bewust 7 miljoen euro aan toeslagen verborgen gehouden

Gepubliceerd:

- Advertisement -

Uit onderzoek van Le Soir en VTM NIEUWS blijkt dat de ondoorzichtigheid rond de toeslagen van hoge ambtenaren en oud-Kamervoorzitters vakkundig werd georganiseerd. Zij zeggen dat het gaat om een totaalbedrag van ruim 7 miljoen euro dat onwettig werd uitgedeeld sinds 1998.

Le Soir kreeg de kans om in allerlei juridische analyses, nota’s van de griffie en processen-verbaal te duiken. Daaruit bleek dat de vergoedingen voor hoge ambtenaren en oud-Kamervoorzitters zo lang geheim konden blijven omdat er alles werd aan gedaan ze niet te openbaren. Daardoor konden de onwettige toeslagen jaren onder de radar blijven. De krant wijst nu naar het college van Quaestoren als verantwoordelijke. Dat staat in voor het materieel en financieel beheer van de Kamer. Zes volksvertegenwoordigers nemen het ambt van quaestor waar. Deze worden daarbovenop bijgestaan door de quaestuurdiensten. Herman De Croo (Open Vld), oud-voorzitter van de Kamer en betrokken in de hele affaire, gaf al aan geen lid te zijn geweest van dat college.

In 1971 kregen hoge ambtenaren en oud-voorzitters van de kamer een pensioenbonus toegewezen. In 1981 werden de bedragen geplafonneerd om tegemoet te komen aan het plafond-Wijninckx, dat overheidspensioenen begrensde. Maar in 1998 werden de pensioenen omgezet in een vertrekvergoeding. Hierdoor kon de wet-Wijninckx omzeild worden. Die beslissing werd niet voor formele toestemming voorgelegd aan het Bureau van de Kamer.

College van Quaestoren hielden toeslagen onder de radar

In 2021 besliste het college van Quaestoren het moment waarop de vergoeding voor het eerst wordt uitbetaald te vervroegen. Volgens Le Soir zijn van die beslissing geen bewijsstukken terug te vinden. Het college van Quaestoren zou er alles aan gedaan hebben om ze verborgen te houden. De fiscus had er zelfs meermaals om gevraagd, maar het college bood nooit duidelijk antwoord.

Vijf voormalige Kamervoorzitters zouden op die manier jarenlang aanvullende pensioenen ontvangen hebben, dit ter waarde van 1,294 miljoen euro. De acht hoge ambtenaren zouden zelf een bedrag van 5,862 miljoen euro ontvangen hebben. Het Bureau van de Kamer heeft vorige week beslist de pensioenextra’s terug te vorderen.

Vince Leeman
Vince Leeman
Vince Leeman (Gent, 2000°) is masterstudent politieke wetenschappen en volgt binnenlandse politiek op voor V-NIEUWS.

Gerelateerd

Meest gelezen