6.6 C
Brussel

Vlaams Belang pleit voor strengere voorwaarden ontwikkelingshulp

Gepubliceerd:

- Advertisement -

Gisteren legde het Vlaams Belang in de commissie Buitenlandse Zaken in de Kamer een resolutie voor die een heroriëntering van het Belgisch ontwikkelingsbeleid beoogt. De partij stelt in een mededeling de focus te willen verschuiven naar herkomstlanden van de in dit land aanwezige migrantengemeenschappen en strenge voorwaarden aan de financiering van ontwikkelingshulp te willen verbinden. “Zo willen we onze hulp afhankelijk maken van een terugnameplicht van illegale en criminele migranten”, zegt Kamerlid Ellen Samyn (Vlaams Belang). Enkel zo kan ontwikkelingshulp ook voor onze mensen lonen.”

Het Vlaams Belang ervaart het huidige ontwikkelingsbeleid als een bodemloze geldput die geen vooruitgang oplevert. “Wij zijn maar geld blijven geven, maar op het terrein zien we geen enkele vooruitgang”, stelt Samyn. “Niet inzake economische welvaart, noch in onderwijs, cultuur, democratie of stabiliteit. Integendeel, in sommige partnerlanden in de Sahel ging de situatie er zelfs op achteruit.”

Meer ontwikkelingshulp is geen optie

Daar het duidelijk is dat het huidige ontwikkelingsbeleid niemand erop vooruit helpt, stelt de partij een radicale ommezwaai voor. Een koppeling hiervan aan de migratiecrisis, is één van meeste cruciale punten. “We stellen voor ons ontwikkelingsgeld te verbinden aan strenge voorwaarden, zoals een terugnameplicht van illegale en criminele vreemdelingen”, vervolgt het Kamerlid. “En mochten ontwikkelingslanden dit weigeren of ons geld in eigen zak steken, moeten we alle hulp opschorten.”

Een efficiënte allocatie van overheidsmiddelen is waar het Vlaams Belang naar streeft. Daar het aantal mensen die risico lopen op armoede in ons land in almaar stijgende lijn zit, vindt de partij het de logica zelve om hierin te investeren in plaats van “de rekeningen van Afrikaanse dictaturen” te spijzen.

Robin Gouwy
Robin Gouwy
Robin Gouwy (Aalst, 1996°) is redactiechef van V-NIEUWS. Hij studeerde rechten aan de UGent. Voor V-NIEUWS werkte hij als APA voor de Europese fractie van het Vlaams Belang.

Gerelateerd

Meest gelezen