11.5 C
Brussel

Academici en politici verzetten zich tegen versoepeling abortus in open brief

Gepubliceerd:

- Advertisement -

De procedure van abortus kwam de laatste dagen centraal in het debat te staan. Een groep van academici en politici schreven een open brief in Knack tegen de versoepeling van de abortusprocedure. Onder de ondertekenaars bevinden zich verschillende volksvertegenwoordigers van het Vlaams Belang en N-VA. Het is opmerkelijk dat mandatarissen van cd&v pijnlijk afwezig bleven omtrent de kwestie. “Er is geen enkele meerwaarde aan de christendemocraten in de regering”, reageert dan ook Kamerfractieleider Barbara Pas (Vlaams Belang) in een persmededeling. 

De procedure van abortus kwam weer onder de aandacht nadat een rapport verscheen met de titel ‘Studie en evaluatie van de abortuswet -en praktijk in België’. Dit rapport werd opgesteld op verzoek van de federale regering en uitgewerkt door het ‘interuniversitair, multidisciplinair en onafhankelijk comité belast met de studie en de evaluatie van de praktijk en de wetgeving inzake vrijwillige zwangerschapsafbreking’. In werkelijkheid gaat het vooral om abortusartsen, die vanzelfsprekend er zeer uitgesproken pro-abortusopvattingen op na houden.

Het comité stelde een aantal aanbevelingen voor die invloed hebben op de legalisering van de abortusprocedure tijdens het tweede trimester van de zwangerschap. Zo wordt voorgesteld om de abortustermijn van 12 tot 18 weken te verlengen. Daarnaast adviseert het comité om de bedenktijd van zes weken af te schaffen. Ook de informatieverschaffing over de alternatieven voor een abortusingreep moet op de schop. De aanbevelingen komen dus nagenoeg exact overeen met het wetsvoorstel die de linkse regeringspartijen eerder al hadden opgesteld.

“Mahdi gaat plat op de buik en neemt gewoon volop deel aan een paars-groen bestuur”

De open brief van academici en politici kwam er als reactie op dit rapport. Naast economen, juristen, artsen en bedrijfsleiders hebben ook de vertegenwoordigers van de rechtsconservatieve studentenverengingen KVHV en NSV! hun schouders onder het initiatief gezet. De ondertekenaars geven aan dat ze bekommerd zijn om een onevenwichtige benadering van het ongeboren leven. De ondertekenaars verzoeken de federale regering daarom om niet in te gaan op de aanbevelingen van het comité. 

“Onverminderd onze uiteenlopende mens- en maatschappijvisies, zijn wij niettemin bekommerd om de benadering van het ongeboren leven die in het Rapport naar voren komt”, zo staat het in de open brief. “Wij zijn in het bijzonder van oordeel zijn dat een verdere versoepeling van de abortusprocedure, overeenkomstig de aanbevelingen van het Comité (zoals opgenomen in het Rapport), niet langer overeenstemt met de door de Wetgever na te streven balans tussen enerzijds de bescherming van het ongeboren leven en anderzijds de (lichamelijke) zelfbeschikking van de zwangere vrouw.”

Geen cd&v in brief tegen meer abortus

Cd&v bleef opvallend genoeg oorverdovend stil tijdens het debat. Ook geen nationale mandatarissen tekenden de open brief. De jongerenafdeling van de cd&v is evenwel vertegenwoordigd net zoals één lokale mandataris. Nochtans liet huidig partijvoorzitter Sammy Mahdi in 2020 nog het volgende optekenen: “als anderen vinden dat de abortuswet versoepeld moet worden, vorm dan een regering zonder ons.”

Medeondertekenaar en Kamerlid Marijke Dillen (Vlaams Belang) hekelt daarom de houding van cd&v in dit dossier. “Mahdi gaat plat op de buik en neemt gewoon volop deel aan een paars-groen bestuur”. Fractievoorzitter Barbara Pas sluit zich aan bij Dillen. “Of het nu over het communautaire, asiel- en migratie of over abortus gaat, nergens kan de cd&v het verschil maken.”

BRON:Knack
Pieter Geerts
Pieter Geerts
Pieter Geerts (1998°, Mechelen) is weekendredacteur bij V-NIEUWS.

Gerelateerd

Meest gelezen