21.4 C
Brussel

Taalwetgeving Brussel 2023: Vlamingen zijn het slachtoffer

Gepubliceerd:

- Advertisement -

De vicegouverneur van Brussel heeft recent zijn verslag over de toepassing van de taalwetgeving in 2023 vrijgegeven. “Andermaal is de situatie dramatisch en een schande voor een democratische rechtsstaat”, stelt Brussels parlementslid Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang). Kamerfractieleider Barbara Pas (Vlaams Belang) roept de federale wetgever op dringend in te grijpen. Dat vertelt de partij in een mededeling.

Het jaarlijkse verslag van de vicegouverneur richt zich op de naleving van de taalwetgeving door de Brusselse lokale besturen. In 2023 werden 3.758 dossiers van benoemingen en bevorderingen door de Brusselse gemeenten en OCMW’s behandeld. Slechts 14,7% van de dossiers, voldeden aan de taalwetgeving. Amper 552 betrokken ambtenaren waren dus tweetalig, zoals de wet voorschrijft. Dit percentage betekent een verdere daling tegenover voorgaande jaren.

Vlamingen zijn het slachtoffer

Volgens de cijfers kunnen 96,4% van de aangeworven personeelsleden in 2023 zich in het Frans uitdrukken, maar slechts 18,2% in het Nederlands. Het zijn Vlamingen die hier het slachtoffer zijn. De Brusselse regering heeft, ondanks herhaalde uitspraken van de Raad van State over hun verplichting, geen enkele onwettige benoeming vernietigd.

“Hoe lang gaan de traditionele Vlaamse partijen zulk een schandelijk anti-Vlaams taalracisme nog dulden”, vraagt Lootens zich af. Hij stelt dat de dienstverlening in Brussel al decennia afglijdt van wettelijk opgelegde tweetaligheid naar onwettige Franse eentaligheid, wat leidt tot discriminatie van Vlamingen en verlies van honderden jobs.

Anti-Vlaamse discriminatie

“Ik roep alle Vlaamse partijen op om na de installatie van het nieuwe parlement de toezichtbevoegdheid uit handen van de Brusselse regering te nemen door een bijzonder administratief toezicht in het leven te roepen”, voegt Pas eraan toe. Ze stelt voor om de schorsings- en vernietigingsbevoegdheid onder te brengen bij de vicegouverneur, een maatregel die met een gewone meerderheid in de Kamer kan worden doorgevoerd. “Laten we daarvoor onmiddellijk na de verkiezingen onze Vlaamse meerderheid gebruiken om deze schandalige anti-Vlaamse discriminatie de wereld uit te helpen”, voegde ze hieraan toe.

Axelle De Meersman
Axelle De Meersman
Axelle De Meersman (Aalst, 2003°) is studente Psychologie en volgt het binnenlands en buitenlands nieuws op voor V-NIEUWS.

Gerelateerd

Meest gelezen