5.5 C
Brussel

Programma VB: “meer Vlaanderen en koopkracht, minder immigratie”

Gepubliceerd:

- Advertisement -

Deze zondag onthulde het Vlaams Belang zijn verkiezingsprogramma in het ICC te Gent, ter voorbereiding op de verkiezingen op 9 juni. De lijsttrekkers voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen presenteerden elk een segment van het programma. De kernpunten van het programma zijn: het versterken van Vlaanderen, het verbeteren van de koopkracht en het verminderen van immigratie. “We bieden de Vlamingen vandaag een uniek programma aan dat een echt alternatief biedt”, klonk het bij partijvoorzitter Tom Van Grieken. “We bieden antwoorden en oplossingen voor de 21e eeuw: los van oude denkkaders en oude partijen. Er is maar één strategische stem voor wie een radicale ommezwaai wil en dat is een stem voor het Vlaams Belang.”

De partij neemt krachtige maatregelen om de immigratie tegen te gaan. “Anderen zwijgen er liever over, maar wij durven de problemen benoemen én reiken oplossingen aan”, stelde Kamerfractieleider Barbara Pas (Vlaams Belang). De Vlaams-nationalistische partij pleit dan ook onomwonden voor een “paradigmashift”. Volgens de partij dienen asielzoekers principieel opgevangen te worden in hun eigen regio, en individuen die illegaal (trachten) Europa binnen te komen, zouden geen aanspraak meer moeten kunnen maken op een verblijfsvergunning. Door de implementatie van de wet op woonstbetredingen moet een actieve opsporing van mensen zonder verblijfsvergunning bijdragen aan een effectief terugkeerbeleid.

Eveneens verzet het Vlaams Belang zich tegen arbeidsmigratie als gepropageerde oplossing voor de tekorten op de arbeidsmarkt. “Arbeidsmigratie maakt deel uit van het probleem”, ging Pas verder. “Maar liefst 44,2 procent van de niet-EU-vreemdelingen op ons grondgebied werkt niet, het is tijd dat we hen activeren in plaats van nieuwe arbeidsmigranten aan te trekken.”

Koopkracht verzekeren

Het Vlaams Belang bepleit een significante reductie van de lasten op arbeid. Ze constateren: “We betalen torenhoge belastingen, maar krijgen daar disproportioneel weinig voor terug.” Daarom stelt de partij voor om de belastingvrije som te verhogen tot het niveau van het leefloon en de bijzondere bijdrage aan de sociale zekerheid te schrappen. Verder pleiten ze voor een verlaging van het tarief in de tweede inkomensschijf van de inkomstenbelasting van 40% naar 30%. Deze voorstellen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat iemand met een gemiddeld maandinkomen netto 230 euro meer per maand overhoudt.

De partij legt ook een eigen pensioenplan op tafel. Er dient stapsgewijs een uniform pensioensysteem te worden ingevoerd dat gebaseerd is op het aantal gewerkte uren in plaats van leeftijd, waarbij het minimumpensioen is vastgesteld op 1.800 euro.

“Vlaanderen bevrijden”

“België bestuurt tegen de belangen van de Vlamingen in”, vervolgde Vlaams fractieleider Chris Janssens (Vlaams Belang). “Het is een moeras waar geen verandering van beleid mogelijk is. We moeten Vlaanderen bevrijden als we de Vlamingen het rechtse en Vlaamse beleid willen geven waar ze al jaren voor stemmen, maar nooit kregen. Als er na de verkiezingen een momentum is om dat eindelijk te verwezenlijken, mogen we die historische kans niet laten glippen. Het Vlaams Belang wil daarom Vlaanderen besturen en ondertussen onderhandelen over een ordelijke opdeling van België. Dat is in het belang van zowel Vlaanderen als Wallonië.”

‘Vlaams Belang wil besturen”

“Vlaanderen weer van ons, dat betekent: meer Vlaanderen, meer koopkracht en minder immigratie”, besloot Van Grieken het programmacongres samenvattend. “De oude opdeling tussen links en rechts bestaat niet meer. Vandaag is het nationalisten versus globalisten. En die globalisten, dat zijn feitelijk al die andere partijen en politieke belangengroepen. Enkel wij willen meer democratie en meer soevereiniteit. Enkel het Vlaams Belang wil de macht teruggeven aan wie het behoort: aan het volk!”

De voorzitter bood eveneens antwoord op de vraag of het Vlaams Belang bereid is om deel uit te maken van het bestuur. “Drie vragen worden ons vaak voor de voeten geworpen”, aldus Van Grieken. “Willen we besturen, kunnen we besturen en zullen we besturen? Het Vlaams Belang wil besturen, we hebben een krachtig programma om Vlaanderen weer op de rails te zetten. Het Vlaams Belang kan besturen, onze politieke kaders zijn nog nooit zo sterk geweest als nu, met toppers uit zowel de bedrijfs- als de academische wereld. Maar of het Vlaams Belang zal besturen, dat is de cruciale vraag die enkel de kiezer kan beantwoorden. Met een massale stem op het Vlaams Belang, kunnen we zorgen voor echte verandering en een programma dat resoluut staat voor een Vlaanderen dat weer van ons is.”

Robin Gouwy
Robin Gouwy
Robin Gouwy (Aalst, 1996°) is redactiechef van V-NIEUWS. Hij studeerde rechten aan de UGent. Voor V-NIEUWS werkte hij als APA voor de Europese fractie van het Vlaams Belang.

Gerelateerd

Meest gelezen