5.5 C
Brussel

Liga voor Mensenrechten waarschuwt voor nieuw Strafwetboek

Gepubliceerd:

- Advertisement -

Vorige week keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers het nieuwe strafwetboek goed. Nu waarschuwt de Liga voor de Mensenrechten voor een van de nieuwe regels, met name artikel 548. Volgens hen beperkt deze regel de vrijheid van meningsuiting aanzienlijk. Dit omdat het elke directe of indirecte kritiek op de regering strafbaar zou kunnen stellen. De nieuwe wet is zeer vaag geformuleerd, zoals ze aangeven op hun website.

Het nieuwe strafwetboek, dat de eerste aanpassing aan onze wetgeving in bijna 150 jaar vertegenwoordigt, bevat volgens de Liga voor Mensenrechten een bepaling die hen zorgen baart. Volgens hen is dit artikel 548. Dit artikel stelt dat je strafbaar bent als je opzettelijk het overheidsgezag ondermijnt of anderen aanspoort om dat te doen. Dit is een uiterst vage verwoording.

Volgens de Liga kan deze wet een bedreiging vormen voor onze democratie. Dit aangezien tegenstanders van de regering, vanwege de vage bewoording van de wet, gemakkelijk kunnen worden gearresteerd. Ze vrezen dat zelfs simpele vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid, zoals de huidige boerenprotesten, hieronder kunnen vallen. Dit biedt de regering een legitieme manier om dissidenten eenvoudigweg op te sluiten.

Spook van extreemrechts

Dat protesten tegen de regering nu mogelijk als crimineel worden beschouwd, is zeer verontrustend. Toch ziet de Liga van Mensenrechten ook andere zorgen. Ze stellen dat de vage formulering van de nieuwe wet op zichzelf al verontrustend is, maar dat het nog gevaarlijker wordt in handen van zogenaamd extreemrechts. Ze waarschuwen dat “dit artikel bijvoorbeeld misbruikt kan worden door extreemrechts om legitiem protest te criminaliseren.”

Dat het met name protesten vanuit nationalistische hoek zijn die bekritiseerd en verboden worden door de regering, lijkt de Liga van Mensenrechten niet te deren. Partijen zoals het Vlaams Belang zijn juist diegenen die constructieve kritiek leveren op de huidige regering en de ondemocratische wetten die zij aan de bevolking opleggen.

Ward Van Meensel
Ward Van Meensel
Ward Van Meensel (Lier, 2000°) is student Taal- en Letterkunde aan de KULeuven. Hij volgt buitenlandse politiek op voor V-NIEUWS.

Gerelateerd

Meest gelezen