9.7 C
Brussel

“EU wil politieke dissidenten het zwijgen opleggen”

Gepubliceerd:

- Advertisement -

Afgelopen week keurde het Europees Parlement regelgeving goed om haatspraak en haatmisdrijven toe te voegen aan de lijst van zogenaamde EU-misdrijven. Het Vlaams Belang keurde dit evenwel resoluut af. “Haatspraak en haatmisdrijven hebben een arbitrair karakter”, reageert Europees Parlementslid Tom Vandendriessche (Vlaams Belang) in een mededeling. “De EU poogt met die uitbreiding enkel politieke dissidenten het zwijgen op te leggen.”

Specifiek betreft het artikel 83 van het Verdrag betreffende de werking van de EU (VWEU), waarin een lijst van EU-misdrijven is opgenomen. Deze lijst omvat onder andere ernstige misdrijven zoals drugshandel, terrorisme en mensenhandel. De resolutie die het Parlement vorige week heeft aangenomen, beoogt deze lijst uit te breiden met de toevoeging van ‘haatspraak’ en ‘haatmisdrijven’.

Het Vlaams Belang sluit zich niet aan bij de denkwijze die schuilgaat achter deze resolutie. “In eerste instantie moeten we ons de vraag stellen waar dit over gaat. Wat bedoelt met precies met haatspraak? De wetgever kan proberen dit te preciseren, maar de uiteindelijke interpretatie ligt altijd bij de rechter”, stelt Vandendriessche. “En dit houdt gevaren in. Onverkozen, politiek benoemde rechters dreigen zo het laatste woord te hebben over wat wel en wat niet gezegd mag worden. We zien nu al dat de rechterlijke macht hier erg arbitrair mee omgaat. Sommige ‘haatspraak’ laten ze passeren, terwijl andere gevallen wel worden bestraft.”

EU wil tegenspraak bestraffen

“Het concept haatspraak hoort helemaal niet thuis in onze rechtsorde”, vervolgt de Europarlementariër. “Omwille van het arbitraire karakter van haatspraak, dient dergelijke wetgeving bij uitstek om ongewenste meningen te neutraliseren. Het is een middel om politieke dissidenten aan te pakken. Eigenlijk willen ze tegenspraak bestraffen, niet haatspraak.”

De Vlaams-nationalistische partij werpt zich dan ook op als verdediger van het vrije woord. “Democratie is een georganiseerd meningsverschil, waarbij meningen waar we het niet mee eens zijn ook bescherming genieten. De vrijheid van meningsuiting is dus de smeerolie van de democratie”, concludeert Vandendriessche. “Er heerst een kwalijke tendens om meningen te penaliseren, en deze resolutie is hier een voorbeeld van. Mevrouw Pagazaurtundúa van de liberale Renew-fractie was hier rapporteur. Het is bedroevend om vast te stellen dat de liberalen mee de vrijheid van meningsuiting in het Westen ten grave dragen.”

Robin Gouwy
Robin Gouwy
Robin Gouwy (Aalst, 1996°) is redactiechef van V-NIEUWS. Hij studeerde rechten aan de UGent. Voor V-NIEUWS werkte hij als APA voor de Europese fractie van het Vlaams Belang.

Gerelateerd

Meest gelezen