8.6 C
Brussel

Asielstatistieken 2023: weer duizenden asielzoekers erbij in ons land

Gepubliceerd:

- Advertisement -

De asielstatistieken van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) voor het jaar 2023 zijn beschikbaar. In totaal werden ongeveer 35.000 officiële asielaanvragen ingediend, waarbij het grootste percentage, zoals gebruikelijk, afkomstig was van mannen. Opvallend is dat veel mensen afkomstig zijn uit landen zonder actuele conflicten, en de statistieken houden geen rekening met illegale vluchtelingen.

In totaal werden er 35.507 asielaanvragen geteld door het CGVS voor het jaar 2023, wat ongeveer duizend minder is dan in 2022, dus er is geen opmerkelijke daling. De rustigste maanden vielen in het voorjaar, vóór het uitbreken van het conflict tussen Israël en Palestina. De drempel van 3.000 asielaanvragen per maand werd nauwelijks bereikt van januari tot juni.

De laatste zes maanden vertoonden daarentegen een piek in het aantal asielaanvragen, met oktober als hoogtepunt met bijna 4.000 aanvragen. Sommige migranten komen uit oorlogsgebieden, zoals Palestina, maar er zijn ook velen uit landen waar momenteel veiligheid is gegarandeerd of waar recentelijk geen conflict meer plaatsvond, zoals Turkije, Afghanistan en Syrië.

Jonge mannen

Het merendeel van de asielzoekers zijn, zoals gebruikelijk, jonge mannen, met bijna 68 procent van het totaal. Voor asielzoekers uit Afghanistan is dit zelfs 89 procent, wat een opvallend hoog percentage is.

Het aantal niet-begeleide minderjarige asielzoekers blijft aanzienlijk, hoewel het met 30 procent is afgenomen in vergelijking met het voorgaande jaar. Bijna een kwart van deze minderjarige vluchtelingen komt uit Afghanistan.

Ondanks het hoge aantal asielaanvragen heeft niet iedereen de vluchtelingenstatus verkregen. Van de 35.507 aanvragen is slechts 42 procent ingewilligd. Bovendien worden illegale vluchtelingen niet meegerekend in deze cijfers, aangezien zij zich niet aanmelden bij een vluchtelingencentrum.

BRON:CGVS
Ward Van Meensel
Ward Van Meensel
Ward Van Meensel (Lier, 2000°) is student Taal- en Letterkunde aan de KULeuven. Hij volgt buitenlandse politiek op voor V-NIEUWS.

Gerelateerd

Meest gelezen