21.8 C
Brussel

4 op 10 immigranten komt via gezinshereniging land binnen

Gepubliceerd:

- Advertisement -

De migratievloedgolf naar België raast ongehinderd verder. Net zoals het aantal asielaanvragen, zit ook de reguliere immigratie in de lift. Nieuwe cijfers die Vlaams Belang-fractieleider in de Kamer Barbara Pas opvroeg aan staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (cd&v) tonen aan dat vooral gezinshereniging piekt. Volgens de meest recente cijfers, van 2021, kwamen er via deze weg maar liefst 56.150 migranten binnen, het op één na hoogste aantal in meer dan tien jaar. Het Vlaams Belang pleit in een mededeling voor een gevoelige verstrakking van het systeem door onder meer de inkomensvoorwaarde op te trekken en de invoering van een verplichte inburgeringstest.

In bijna zes op tien gevallen van gezinshereniging ging het om niet-EU-onderdanen. Tevens houdt de gezinshereniging met erkende asielzoekers op een hoog niveau aan. Op deze manier kwamen 5.589 migranten het land binnen in 2021, goed voor tien procent van het totale aantal. “Dat het aantal gezinsmigranten na de ‘coronadip’ van 2020, toen werd afgeklokt op ‘slechts’ 47.698, opnieuw pijlsnel de hoogte is ingeschoten, mag meer dan opmerkelijk genoemd worden, zeker gezien het feit dat ook in 2021 nog gedeeltelijk coronarestricties van kracht waren”, stelt Pas. “Vanuit die optiek is nu reeds – met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid – te voorspellen dat met de cijfers voor 2022 een nieuw record zal gevestigd worden.”

Drastische verstrenging van gezinshereniging

Gezinshereniging blijft het belangrijkste immigratiekanaal, nog meer dan asiel. Veertig procent van het aantal immigranten die in 2021 werden geregistreerd kwamen op deze manier binnen. In een periode van amper tien jaar is dit goed voor 521.040, waarvan 271.858 uit een niet-EU-land, migranten op ons grondgebied. “Dat is goed voor een totale instroom ter grootte van een stad als Antwerpen”, vervolgt Pas. “Specifiek voor wat de niet-EU-burgers betreft, gaat het om een instroom groter dan een stad als Gent.”

Het Vlaams Belang ziet reeds lang het gevaar in van de ongebreidelde immigratie via het soepele systeem van de gezinshereniging. “Wij pleiten dan ook voor een gevoelige verstrakking van het systeem”, besluit Pas. “Dat kan onder meer door het optrekken van de inkomensvoorwaarde om een partner uit het buitenland te laten overkomen en de invoering van een verplichte test over de basiskennis van onze waarden, normen en taal voor degenen die naar Vlaanderen willen komen. De termijn waarin erkende vluchtelingen hun gezinsleden vrijwel zonder voorwaarden mogen laten overkomen, moet drastisch worden ingekort. Voor subsidiair beschermden moet het systeem worden opgeschort.”

Robin Gouwy
Robin Gouwy
Robin Gouwy (Aalst, 1996°) is redactiechef van V-NIEUWS. Hij studeerde rechten aan de UGent. Voor V-NIEUWS werkte hij als APA voor de Europese fractie van het Vlaams Belang.

Gerelateerd

Meest gelezen