5.5 C
Brussel

‘Woke’ attitudes gekoppeld aan angst en depressie

Gepubliceerd:

- Advertisement -

‘Woke’ houdingen lijken verbonden te zijn aan angst en depressie, zo concludeert een Fins onderzoek. Er is een verband merkbaar tussen kritische sociale rechtvaardigheid en toegenomen angst en depressie. Onderzoek buiten Finland moet nu op de eerste plaats komen. Dat meldt PsyPost.

Een nieuwe psychologische beoordeling is ontwikkeld om attitudes met betrekking tot kritische sociale rechtvaardigheid te meten. De resultaten van een Fins onderzoek suggereren dat een sterke afstemming op deze ‘woke’ overtuigingen correleert met een verhoogd aantal gevallen van angst en depressie. Dit werd gerapporteerd in het Scandinavian Journal of Psychology.

De opkomst van kritische sociale rechtvaardigheid, gericht op het identificeren en aanpakken van systemische ongelijkheden, heeft geleid tot debatten in academische, politieke en alledaagse kringen. Deze oriëntatie, geassocieerd met concepten als intersectionaliteit en antiracisme, kreeg kritiek voor de benadering van identiteit en vrijheid van meningsuiting.

Kritische sociale rechtvaardigheid

Ondanks het debat ontbrak het aan empirische gegevens over de omvang en impact van kritische sociale rechtvaardigheid. De auteur van het onderzoek erkende deze lacune en ontwikkelde een betrouwbaar instrument om deze attitudes te beoordelen en hun prevalentie en effecten te onderzoeken. Het onderzoek richtte zich op Finland. Hier maakte het debat over kritische sociale rechtvaardigheid recentelijk opgang in de media en de samenleving.

‘Woke’ attitudes meten

Het onderzoek resulteerde in de constructie en validatie van een schaal voor het meten van kritische sociale rechtvaardigheid attitudes. Deze schaal, gebaseerd op theoretische kaders zoals intersectioneel feminisme en kritische rassentheorie, toonde een hoge betrouwbaarheid en effectiviteit in het vastleggen van attitudes. Enkele vragen van deze schaal waren: “Als blanken gemiddeld een hoger inkomensniveau hebben dan zwarten, komt dat door racisme”, en “Op de leeslijsten van universiteiten zouden minder blanke of Europese auteurs moeten staan”.

Genderkloof

“De genderkloof was waarschijnlijk het meest verrassend voor mij,” vertelde Lahtinen aan PsyPost. “Drie op de vijf vrouwen bekijken ‘woke’ ideeën positief, maar slechts één op de zeven mannen. Dit was in ieder geval het geval in Finland.”

De bevindingen onthulden variaties in attitudes tussen verschillende demografische en politieke groepen. Ze suggereerden een complexe relatie tussen kritische sociale rechtvaardigheid en mentaal welzijn, gemedieerd door politieke overtuigingen.

BRON:PsyPost
Axelle De Meersman
Axelle De Meersman
Axelle De Meersman (Aalst, 2003°) is studente Psychologie en volgt het binnenlands en buitenlands nieuws op voor V-NIEUWS.

Gerelateerd

Meest gelezen