14.7 C
Brussel

Vlaams Belang wil sociaal tarief hervormen

Gepubliceerd:

- Advertisement -

Het Vlaams Belang dient een voorstel van resolutie in om het sociaal tarief voor energie te hervormen, zo meldt de partij in een persbericht. Het uitgebreid tarief loopt vandaag af, waardoor men terugvalt op de situatie van voor de coronacrisis. “De regering beloofde een hervorming, maar die is er niet gekomen”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel (Vlaams Belang). “Daarom stellen we zelf een nieuw systeem voor. Het is een eerlijke regeling die het sociaal tarief structureel hervormt.”

De toekenning van het sociaal tarief voor energie is op dit moment nog gekoppeld aan bepaalde statuten en niet aan inkomen. Mensen met een leefloon van het OCMW hebben bijvoorbeeld recht op een sociaal tarief. Tijdens de coronacrisis werd eveneens beslist om het sociaal tarief toe te kennen aan mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. 

“Nu dat tarief ophoudt te bestaan zullen er heel veel mensen plots hun energiefactuur met meer dan 50 procent zien stijgen”, zegt Van Lommel. “Veel gezinnen met financiële moeilijkheden dreigen dan in de problemen te komen. We willen daarom een tweede categorie van mensen invoeren die voor het sociaal tarief in aanmerking komen. Een categorie op basis van het netto belastbaar gezinsinkomen.”

Verspilling

Het verbruik binnen het sociaal tarief is op dit moment niet beperkt tot een bepaalde hoeveelheid in kilowattuur. Het Vlaams Belang ziet dat graag anders. De partij wil het systeem betaalbaar houden en verspilling tegengaan. “Huishoudens die genieten van het sociaal tarief kunnen aan dat tarief vandaag verbruiken zoveel ze willen”, analyseert Van Lommel. “Dat werkt verspilling in de hand. Het zorgt bovendien ook voor een hogere factuur voor de belastingbetaler die uiteindelijk dit sociaal tarief bekostigt.”

Het Vlaams Belang wil bij de interpretatie van het gemiddeld gebruik rekening houden met het aantal gezinsleden en het type verwarming dat wordt gebruikt. “Zo is het gemiddeld gasverbruik bijvoorbeeld tot acht maal hoger wanneer een gezin op aardgas verwarmt”, merkt Van Lommel op. “En we moeten ook rekening houden met mensen die verwarmen op elektriciteit. Hun verbruik verdubbelt makkelijk.” 

Degressief systeem

Daarom stelt het Vlaams Belang voor dat het gemiddeld verbruik wordt verhoogd met 10 procent voor elke persoon ten laste. De Vlaams-nationalistische volkspartij pleit voor een degressief systeem dat ervoor zorgt dat het sociaal tarief naar de mensen gaat die er het meest nood aan hebben. 

Dat betekent onder meer dat gezinnen waarvan het gezinsinkomen lager ligt dan 80% van het referentie-inkomen, het gemiddeld verbruik van hun gezins- en verwarmingstype aan sociaal tarief krijgen. Als het inkomen tussen 80% en 90% van het referentie-inkomen ligt, gaat het om 75%. Ligt het inkomen tussen 90% en 100% van het referentie-inkomen, gaat het om 50%. Al het verbruik dat daarbuiten valt, wordt aangerekend aan het commercieel tarief.

Pieter Geerts
Pieter Geerts
Pieter Geerts (1998°, Mechelen) is weekendredacteur bij V-NIEUWS.

Gerelateerd

Meest gelezen