11.5 C
Brussel

Vlaams Belang: asielfactuur overstijgt kaap van één miljard

Gepubliceerd:

- Advertisement -

Volgens berekeningen van het Vlaams Belang kost asielopvang op dit moment meer dan één miljard euro. “Eén miljard euro in een bodemloze put, want het effect is quasi nihil”, zegt voorzitter Tom Van Grieken (Vlaams Belang). “Integendeel, het aanzuigeffect wordt hierdoor alleen maar versterkt.” De partij komt met enkele concrete voorvoorstellen om de asielfactuur terug te dringen zoals een waarborg tegen fraude.

Naast het aantal asielzoekers, is ook de asielfactuur enorm gestegen. Eerder al werd er iets meer dan 700 miljoen asielbudget vrijgemaakt. Drie weken geleden, tijdens de begrotingscontrole, werd beslist om dat bedrag te verhogen naar 861 miljoen euro. In werkelijkheid ligt de totale kost echter nog eens veel hoger. Her en der in verschillende begrotingsartikels zit nog eens 140 miljoen euro aan ‘verborgen kosten’. Zo gaat er meer dan 45 miljoen euro naar het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) die de asielverzoeken beoordelen. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) ontvangt dan weer 22 miljoen euro.

Vlaams Belang concludeert dat de werkelijke kostprijs ondertussen de som van een miljard euro overschrijdt en uitkomt op zeker 1.002.375.306 euro. “Het betreft hier voor alle duidelijkheid enkel de kostprijs van asiel in de strikte betekenis van het woord”, aldus Van Grieken. “De kosten waar we mee opgezadeld zitten door decennialang asiel en migratie-wanbeleid vallen hier helemaal niet onder. Als we die ook in rekening zouden nemen, spreken we over meerdere miljarden.” Het Vlaams Belang verwijst daarbij naar zaken als vandalisme, criminaliteit, werkloosheid, sociale lasten en dergelijke meer. Niet-Belgen zijn hierin fel oververtegenwoordigd.

“Wat het geheel nog frappanter maakt, is uiteraard het feit dat het overgrote deel van de asielzoekers niet eens recht op asiel blijkt te hebben”, aldus Van Grieken. “Maar liefst 59 procent wordt afgewezen.” De voorzitter stelt dat omgerekend ongeveer 600 miljoen euro (587.391.930 euro om precies te zijn) uit het asielbudget naar deze afgewezen asielzoekers gaat.

Concrete maatregelen en Denemarken

Het Vlaams Belang wil met concrete maatregelen de kosten van asielopvang zoveel mogelijk drukken. Het belangrijkste voorstel is om frauduleuze asielzoekers de kostprijs van de procedure en de opvang terug te laten betalen.

“Asielbedriegers zijn verantwoordelijk voor een gigantisch deel van de kostprijs en het is dan ook niet meer dan logisch dat ze het geld dat aan hen verspild werd terugbetalen”, klinkt het bij Van Grieken. Om fraudeurs verder af te schrikken stelt de partij voor om als waarborg op voorhand beslag te laten leggen op de bezittingen en middelen van asielzoekers. Dit bij de aanvang van de asielprocedure.

Mathias Leyssens
Mathias Leyssens
Mathias Leyssens (Jette, 1999°) is bachelorstudent Geschiedenis en volgt de binnenlandse politiek op voor V-NIEUWS.

Gerelateerd

Meest gelezen