6.6 C
Brussel

Rekenhof en Vermeersch (VB) kaarten misplaatst optimisme Van Peteghem (cd&v) aan

Gepubliceerd:

- Advertisement -

De Vivaldi-regering wil multinationals met een wereldwijde omzet van minimum 750 miljoen euro minstens 15% belastingen laten betalen op hun winst. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) mikt op een bedrag van 634 miljoen euro dat de regering eraan kan verdienen in 2024. Maar volgens het Rekenhof is de verwachte opbrengst volledig overschat. Ook Kamerlid voor het Vlaams Belang Wouter Vermeersch is kritisch over de minimumbelasting in een mededeling. “Het financieel controleorgaan betwijfelt ten zeerste of de vooropgestelde ontvangst van 634 miljoen euro gehaald zal worden en gewaagt zelfs van een ‘inconsistente berekening’ door de FOD Financiën.”

Van Peteghem wil met zijn minimumbelasting van 15% de kater van de Vivaldi-regering wat opvullen. Maar op zijn berekeningen komen veel kritiek, volgens zowel het Rekenhof als het Vlaams Belang zijn de opbrengsten volledig overschat.

De minister mikt op Belgische moedervennootschappen die in het buitenland dochtervennootschappen hebben die geen 15% belastingen betalen. Hij wil ook een aanvullende belasting voor buitenlandse multinationals die in België laagbelaste dochtervennootschappen hebben.

Misplaatst optimisme van Van Peteghem door inconsistente berekeningen

Het Rekenhof heeft nu opgemerkt dat de minimumbelasting van moedervennootschappen en dochters niet op dezelfde manier berekend werden. Voor de basisheffing baseerde Van Peteghem zich op de inkomens van 2018, voor de binnenlandse bijheffing nam hij het gemiddelde van 2016 tot 2019. Maar met die wijze van berekenen ligt de 634 miljoen euro wel verder weg dan voorspeld.

“Voeg daar nog aan toe dat de gedragseffecten van multinationals en landen op een nieuwe belasting als deze minimumbelasting moeilijk in te schatten zijn, en we kunnen ervan uitgaan dat een bedrag van 634 miljoen euro in 2024 een droom van Van Peteghem zal blijven”, stelt Vermeersch. Volgens het Kamerlid is het niet de eerste keer dat Vivaldi zichzelf overschat. De vliegtaks, een platte belastingverhoging onder het mom van een milieumaatregel, moest ook 40 miljoen euro opleveren. Deze bracht uiteindelijk 10 miljoen euro minder op.

Vince Leeman
Vince Leeman
Vince Leeman (Gent, 2000°) is masterstudent politieke wetenschappen en volgt binnenlandse politiek op voor V-NIEUWS.

Gerelateerd

Meest gelezen