5.5 C
Brussel

Politie over illegale migratie: “Dweilen met de kraan open”

Gepubliceerd:

- Advertisement -

Volgens de politie zorgt het oppakken van illegale migranten steeds vaker voor extra werk en frustraties bij politiemensen. Afgelopen jaar kregen gemiddeld honderd illegale migranten per dag een bevel om het land te verlaten. Het is niet bekend hoeveel daarvan ook echt vertrokken zijn, maar de politie omschrijft het als “alleszins heel weinig”. Zo staat in de Gazet van Antwerpen.

In 2023 kregen zo’n 33.057 mensen een bevel om het land te verlaten van de Dienst Vreemdelingenzaken. In totaal waren er 36.364 dat soort bevelen, wat dus betekent dat sommige illegale migranten meermaals zo’n bevel gekregen hebben. Het komt in totaal neer op bijna precies zo’n honderd bevelen per dag. Slechts voor 23.873 illegale migranten was het de eerste keer dat ze zo’n bevel kregen. In de overige gevallen was het vaak al het zoveelste.

“Dweilen met de kraan open”

“Het blijft dweilen met de kraan open”, klinkt het in veel realityprogramma’s die agenten volgen op hun werk. Ze pakken daar mensen op voor criminele feiten, maar een paar uur later staan ze weer met een bevel om het grondgebied te verlaten op straat. “En dat frustreert onze politiediensten”, aldus Joeri Dehaes, vakbondssecretaris bij ACV Politie, tegen de Gazet van Antwerpen. “Onze mensen pakken illegalen op voor criminele feiten en moeten ze nadien laten gaan. Vergeet vooral niet hoeveel administratie dat vergt. Ze moeten een proces-verbaal maken, ze moeten de Dienst Vreemdelingenzaken contacteren en het bevel afleveren. En waarom eigenlijk? Het brengt allemaal weinig zoden aan de dijk.”

“Het ergste is”, zeggen politiemensen op het terrein tegen de Gazet van Antwerpen, “dat we sommigen meerdere keren zo’n uitwijzingsbevel moeten geven. Soms twee keer per week. Waar ben je dan mee bezig?”. Criminele (drugs)bendes lijken hier ook goed van op de hoogte en schakelen daarom bewust regelmatig illegale migranten in.

Waarom worden illegalen niet uitgezet?

Veel mensen vragen zich af waarom illegale migranten niet vaker manu militari teruggestuurd kunnen worden. “Omdat het terugkeerbeleid niet altijd zo eenvoudig is. Wanneer iemand niet vrijwillig terugkeert, kunnen we hem of haar gedwongen uitwijzen. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft echter niet de middelen om iedereen systematisch op te volgen, dus de prioriteiten liggen bij diegene die veroordeeld zijn voor criminele feiten of feiten van openbare orde pleegden”, aldus de politie tegen de Gazet van Antwerpen.

Volgens de wet is iedereen die na zo’n bevel niet ook daadwerkelijk binnen 30 dagen het land verlaat in “onwettig verblijf”. “In theorie kan je daar een gevangenisstraf van maximaal 3 maanden en een geldboete voor krijgen. In de praktijk wordt dit evenwel niet echt toegepast, behalve wanneer er ook sprake is van andere feiten”, zegt Paulien Blondeel van Dienst Vreemdelingen zaken tegen de Gazet van Antwerpen.

Het Vlaams Belang wil graag illegale migranten het recht op asiel ontnemen, zoals eerder ook al in het Verenigd Koninkrijk werd ingevoerd. “Dit is een logische maatregel van een effectief asielbeleid”, zei Europees Parlementslid Tom Vandendriessche toen. “Wie illegaal een land binnendringt, moet elk recht op asiel verliezen.”

Hendrik Arntz
Hendrik Arntz
Hendrik Arntz (Leiden, 2001) is student geschiedenis en weekendredacteur bij V-NIEUWS.

Gerelateerd

Meest gelezen