13.6 C
Brussel

Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel kampt met schrijnend plaatsgebrek

Gepubliceerd:

- Advertisement -

Ruim 2.800 kinderen hebben geen plaatsgevonden in het Nederlandstalige basisonderwijs in Brussel. In totaal waren er 6.001 aanmeldingsdossiers. Dat betekent dat er voor bijna de helft geen plaats is, zo meldt VRT NWS.

Vandaag kwamen ouders te weten of hun kind volgend jaar kan starten in een van de Nederlandstalige basisscholen die ze kozen. Voor 3.186 kinderen kwam er een positief antwoord, en 70 procent van hen kon terecht bij hun eerste keuze. Echter werden 2.815 andere kinderen geweigerd door plaatsgebrek. In het kleuteronderwijs ziet het Lokaal Overlegplatform (LOP) Brussel Basisonderwijs de meeste weigeringen. Het probleem zet zich echter verder in het eerste en tweede leerjaar.

Lerarentekort

Meer nog dan in de rest van Vlaanderen speelt het lerarentekort een grote rol. “Het heeft weinig zin om te beschikken over (passende) schoolinfrastructuur als er als het ware niemand voor de klas staat”, klinkt het bij het LOP. “De ‘creatieve en flexibele aanpak’ van directies en schoolteams heeft een houdbaarheidsdatum. Lerarenteams in Brussel ondervinden dag in, dag uit dat de situatie steeds meer ontspoort.”

Maar het gaat niet alleen om te weinig leerkrachten, stelt het LOP, er is ook een gebrek “aan goed opgeleide kandidaten met een passend profiel.” Daarom vindt het LOP dat bestaande initiatieven, zoals de lerarenbonus, verder moeten worden gezet. Ook moet er een beleid komen dat “rekening houdt met de grootstedelijke specificiteit.” Om tot een kentering te komen zullen “voldoende middelen en expertise nodig zijn.”

Moderner lerarenstatuut

Het Vlaams Belang pleit dan ook voor een moderner lerarenstatuut, planlastvermindering, meer instrumenten voor ordehandhaving, een realistischer invulling van inclusie van zorgnoodleerlingen, taaltesten en taalbadklassen zodat leerlingen zo snel mogelijk het Nederlands beheersen.

“We moeten de factoren aanpakken die de leraren doen besluiten om het beroep te verlaten”, zei Vlaams Parlementslid Jan Laeremans (Vlaams Belang) recent nog in een mededeling. “Leerkrachten gaan nog altijd gebukt onder de planlast, moeten meer politieman spelen dan lesgeven door ordeproblemen, hebben ogen en handen tekort door het hoge aantal zorgleerlingen en een groot deel van de leerlingen beheerst de taal onvoldoende.”

BRON:VRT NWS
Mathias Leyssens
Mathias Leyssens
Mathias Leyssens (Jette, 1999°) is bachelorstudent Geschiedenis en volgt de binnenlandse politiek op voor V-NIEUWS.

Gerelateerd

Meest gelezen