14.3 C
Brussel

Groeipakket niet-begeleide minderjarige vreemdelingen vier keer duurder sinds 2019

Gepubliceerd:

- Advertisement -

In 2022 zagen we op een jaar tijd een verdubbeling van het aantal betaalde uitkeringen van het Groeipakket aan niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Ten opzichte van 2019 gaat het nagenoeg om een verviervoudiging. Dit blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) opvroeg. “Ons land blijkt al jaren een topbestemming voor vooral Afghaanse minderjarigen, net omwille van het Vlaamse Groeipakket”, zegt De Reuse in een mededeling. Het Vlaams Belang pleit er dan ook voor het Groeipakket niet langer toe te kennen aan niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die nog niet erkend zijn.

Het aantal niet-begeleide minderjarige Afghanen dat naar België is gekomen en het Vlaamse Groeipakket ontvangt blijft stijgen. De Reuse vroeg de cijfers op bij Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v). In 2022 was bijna 70 procent van de 1.890 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen dat een Groeipakket ontving Afghaan. In 2019 waren dat er 320, en 729 in 2021. Bovendien blijkt 95,8% van deze groep mannelijk te zijn, uit cijfers van Dienst Vreemdelingenzaken.

“Ook het Commissariaat-Generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen gaf in zijn verslag van 2021 dat het Vlaamse Groeipakket “erg gekend blijkt te zijn onder Afghaanse jongeren” als verklaring voor het erg hoge aantal jonge Afghanen dat naar trekt”, reageert De Reuse.

Het totaalbedrag dat door de Vlaamse overheid uit het groeipakket werd toegekend steeg van 1.910.435,37 euro in 2019 naar 7.092.504,19 euro in 2022.

“Groeipakket werkt massaal misbruik in de hand”

“Dat de uitbetaalde bedragen Groeipakket nog forser stijgen dan het aantal ontvangende niet-begeleide minderjarigen is opvallend, aangezien in juni 2022 – na jarenlange politieke druk van het Vlaams Belang – een decreet werd gestemd dat de kinderbijslagbedragen van niet-begeleide minderjarigen die al materiële steun krijgen in een opvanginstelling vermindert tot een derde”, vervolgt het Vlaams Parlementslid.

Volgens het antwoord van de minister zou op die manier van 1.213 minderjarigen het Groeipakket zijn aangepast. “Dit toont aan dat we onze Vlaamse sociale voorzieningen dringend minder aantrekkelijk moeten maken voor potentiële immigranten. De toekenning van het Groeipakket aan niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die nog niet erkend zijn, is veel te aantrekkelijk voor potentiële migranten, werkt massaal misbruik in de hand en moet worden afgeschaft”, aldus De Reuse.

“Er waren eerder verontrustende signalen dat die botscans niet meer consequent worden uitgevoerd”, besluit De Reuse. “Alhoewel de minister dit aanvankelijk beloofde te controleren, antwoordt ze nu dat ‘dat ze er geen informatie over kan geven omdat de controles federaal zijn’. In 2021 bleek uit controles nochtans dat liefst 44% van de beweerde niet-begeleide minderjarigen in werkelijkheid meerderjarig was. Het is daarom uiterst belangrijk dat men grondig controleert, anders wordt de weg opengezet naar massale fraude met ons Vlaams Groeipakket.”

Robin Gouwy
Robin Gouwy
Robin Gouwy (Aalst, 1996°) is redactiechef van V-NIEUWS. Hij studeerde rechten aan de UGent. Voor V-NIEUWS werkte hij als APA voor de Europese fractie van het Vlaams Belang.

Gerelateerd

Meest gelezen