6.6 C
Brussel

Fitch verlaagt kredietwaardigheid Frankrijk

Gepubliceerd:

- Advertisement -

Kredietbeoordelaar Fitch verlaagde de kredietrating van Frankrijk van AA naar ‘AA-‘. De kredietbeoordelaar haalt het feit aan dat de sociale en politieke context in het land de reductie in overheidsuitgaven bemoeilijkt. Dat schrijft onder meer La Tribune.

Wat al enige tijd in de lucht hing, werd plots realiteit. Fitch verlaagt de Franse financiële rating van AA naar AA-, “met stabiele vooruitzichten”. De politieke en sociale impasse in Frankrijk zou de reductie in overheidsuitgaven kunnen bemoeilijken. In een verklaring zegt Fitch dat de protesten tegen de pensioenhervormingen en gewelddadige sociale bewegingen een risico vormen voor de hervormingsagenda van president Emmanuel Macron. Verschillende sociale bewegingen creëren politieke druk die kan leiden tot een expansief begrotingsbeleid of zelfs de terugdraaiing van eerdere hervormingen.

“Voor ons ligt een hele reeks hervormingen die de transformatie van het Franse economische model zullen versnellen”

Bovendien maakte de Franse regering gebruik van artikel 49-3 om de pensioenhervorming door te voeren, waarmee ze een stemming in het parlement vermeed. “Dit besluit heeft geleid tot demonstraties en stakingen in het hele land en zal waarschijnlijk radicale en anti-establishment krachten versterken”, schreef de kredietbeoordelaar. Op korte termijn blijft de druk op de uitgaven groot, zeker gezien pensioenen en sociale uitkeringen in Frankrijk geïndexeerd zijn. “Op lange termijn zal de hervorming in de wettelijke pensioenleeftijd een gematigd positief effect hebben”, aldus Fitch. Het merkte ook op dat de Franse overheidsschuld/BBP-ratio eind 2022 (111,6%) de hoogste was van alle AA-landen. 

Minister van Economie en Financiën Bruno Le Maire betreurde in een verklaring de “pessimistische beoordeling” van Fitch omdat de kredietbeoordelaar “de gevolgen van hervormingen onderschat”, waaronder die van de pensioenen. In zijn conclusie vermeldt Fitch een aanzienlijk begrotingstekort en slechts een “bescheiden vooruitgang” bij het terugdringen ervan. 

Le Maire houdt zich sterk dat Parijs – ondanks de verlaging van de financiële rating –  de noodzakelijke structurele hervormingen zal blijven doorvoeren. “Voor ons ligt een hele reeks hervormingen die de transformatie van het Franse economische model zullen versnellen”, zei hij zaterdag via La Tribune. Hij verwijst daarbij naar het wetsontwerp omtrent de Green Deal, dat over enkele dagen zal worden gepresenteerd met de bedoeling Frankrijk te herindustrialiseren.

Pieter Geerts
Pieter Geerts
Pieter Geerts (1998°, Mechelen) is weekendredacteur bij V-NIEUWS.

Gerelateerd

Meest gelezen