14.7 C
Brussel

Een derde bevolking is allochtoon

Gepubliceerd:

- Advertisement -

Uit nieuwe cijfers blijkt dat op 1 januari 2023 maar liefst 34,5 procent van de Belgische bevolking van allochtone origine was. Deze gegevens over de herkomst van de bevolking werden door het statistiekbureau van de federale overheid Statbel gepubliceerd, zo meldt Sudinfo

Een vijfde (21%) van de bevolking is van buitenlandse origine en iets meer dan één op acht (13,4%) heeft een niet-Belgische nationaliteit. Op een totale bevolking van 11.697.557 inwoners, impliceert dit dat maar 7.665.100 van autochtone origine is.

Opvallend zijn ook de sterke verschillen tussen de drie gewesten. Met drie op vier heeft Vlaanderen het grootste aandeel inwoners van Belgische origine. Wallonië ligt pal op het Belgische gemiddelde met twee op drie. Brussel bengelt onderaan. Slecht één op vier Brusselaars is van Belgische origine.

Tegelijkertijd is het aandeel allochtonen met de Belgische nationaliteit lager in Vlaanderen (15,8%) dan in Wallonië (24,4%) en Brussel (39,7%). Met 36,9% niet-Belgen, waar dit in Vlaanderen en Wallonië 11% bedraagt, spant de hoofdstad de kroon. Bovendien heeft maar liefst 61% van de inwoners van Brussel een nationaliteit van buiten de EU.

Steeds meer allochtone bevolking

Wanneer we de cijfers bekijken per leeftijdsgroep, zien we dat er in de jongere leeftijdscategorieën meer mensen van allochtone origine zitten: 47,7% bij de 0-17-jarigen, 36,8% bij de 18-64-jarigen en 14,1% bij de 65-plussers.

Bij de eerste publicatie van deze cijfers in 2021 werd reeds voorspeld dat het aandeel van de bevolking dat van allochtone origine is of een buitenlandse nationaliteit heeft, enkel zal stijgen.

De laatste twee decennia bevestigen voornoemde tendens. In 2003 was het aantal Belgen van Belgische origine 80,5% en 72,7% in 2013; het aandeel Belgen van buitenlandse origine was 11,3% in 2003 en 16,5% in 2013; het aandeel niet-Belgen was 8,2% in 2003 en 10,8% in 2013.

BRON:Sudinfo
Robin Gouwy
Robin Gouwy
Robin Gouwy (Aalst, 1996°) is redactiechef van V-NIEUWS. Hij studeerde rechten aan de UGent. Voor V-NIEUWS werkte hij als APA voor de Europese fractie van het Vlaams Belang.

Gerelateerd

Meest gelezen