14.7 C
Brussel

De Brave New World van Conner Rousseau

Gepubliceerd:

- Advertisement -

Een tijdje geleden hoorde ik in een podcast: “er zijn veel manieren om de wereld te veranderen”. Veel daarvan zullen de zaken erger maken. Slechts weinig zullen de zaken beter maken.” Er is een conservatief adagium dat stelt dat het makkelijk is om dingen stuk te maken en ontzettend moeilijk om dingen te maken. Mensen als Conner Rousseau bewijzen dat adagium. Dat schrijft publicist en ondernemer Paul Boonefaes in zijn maandelijkse column ‘Wokemania’.

Ik wil het hier even hebben over enkele recente denkpistes van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. Die wil thuiswerkende moeders verplichten om buitenshuis te gaan werken. Daarnaast wil hij kinderen vanaf 6 maanden verplicht naar de kinderopvang sturen. De ideologische basis van al deze ideetjes hoeven we niet ver te zoeken. We vinden die in de hedendaagse cultuurstrijd en de woke oorlog tegen alle vormen van spontane, organische relaties.

Om een leefbare gemeenschap te bouwen waarin mensen geluk en voldoening kunnen vinden en zichzelf ontplooien, heb je een metafysisch kader nodig. Gemeenschapsdenker en professor Mark Elchardus schreef daar een schitterend boek over met de titel ‘Reset’.  De belangrijkste metafysische bouwstenen van zo’n gemeenschap zijn het gezin, religie en de natie. Als die bouwstenen niet bestaan of langzaam afkalven dan hou je enkel nog de macht van het geld en een oppermachtige, totalitair aanvoelende overheid over. Dat is waar dit over gaat.

Een woke elite van kosmopolitieten

Een bourgeois woke elite van kosmopolieten streeft naar een wereld waarin we allemaal ‘global citizens’ worden. Wereldburgers, geatomiseerde wezens, die zich gedragen volgens de voorschriften zoals die vastgelegd werden in de 17 Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. Dat is een opsomming van plichten, géén rechten. Ook het globalistische WEF streeft naar een wereld waarin wij, het plebs, niets meer bezitten. “You will own nothing and you will be happy.” Dat eerste zal zeker kloppen, over dat tweede durf ik te twijfelen.

Het ‘operating systeem’ achter deze dystopische beweging is het wokeisme of wokeness. Dat lijkt sterk op een godsdienst die steunt op drie dogma’s.

De drie woke dogma’s

  1. Het eerste dogma is dat het westen systemisch racistisch zou zijn. Blanken zouden beschikken over ‘wit privilege’ en op basis daarvan mogen ze weggezet worden als ‘onderdrukkers’ en moeten ze de volgende drieduizend jaar collectief boete doen. Dat wit privilege is een erfzonde waar géén vergiffenis voor bestaat. In deze vorm van identiteitspolitiek wordt de mens niet gezien als persoon of als individu maar louter als behorend tot een specifieke identiteitsklasse.Deze ontmenselijkende kijk op de realiteit is heel bewust en resulteert in allerhande pestgedrag, intimidatie en repressie die we ondertussen kennen als ’cancel culture’. Dat is geen nevenverschijnsel maar een wezenlijk kenmerk. ‘It’s not a bug, it’s a feature’.
  2. Het tweede dogma is de ontkenning dat de mens een hogere morele status heeft dan andere levende wezens. God is morsdood. Als je niet gelooft dat de mensheid een speciale rol heeft en dat elk individu respect verdient, dan gaan we elkaar verscheuren met ongeziene barbarij en brutaliteit. Dat leidt tot totale culturele ineenstorting. De mens wordt in deze Orwelliaanse visie gezien als een hoop cellen, een intelligente apensoort.De mens is dan ook een vervuiler en de oorzaak van alle problemen. Ook deze vorm van dehumanisering komt voort uit het postmoderne idee dat rede, waarheid en objectieve realiteit niet bestaan. Als je niet meer gelooft in je eigen hogere waarden als mens, dan is het over. Dat vertaalt zich concreet bijvoorbeeld in wetten over ‘ecocide’ (ingediend door Ecolo-klimaatminister Zakia Khattabi en Open Vld-justitieminister Vincent Van Quickenborne). Daarin wordt de status van de mens verlaagd naar die van de rest van het dieren-en plantenrijk. Zulke wetten zijn de ultieme negatie van onze hogere morele status en een nieuwe stap in een steeds sneller escalerende totale ontmenselijking van ons bestaan.
  3. Het derde dogma is de ontkenning dat biologische geslachten bestaan. De genderidentiteitideologie wil de verschillen tussen de geslachten die ons net tot mens maken volledig uitgommen. Ze zien ons lichaam als een oneindig herboetseerbare vleesklomp.Mannen kunnen vrouw worden en vrouwen kunnen man worden. Maar biologische ‘cis’-mannen zijn daders en de enigen die zich nog vrouw mogen noemen zijn transvrouwen die als man geboren werden. ‘Mijnheer en mevrouw’ of ‘jongens en meisjes’ zijn begrippen die liefst zo snel mogelijk volledig uit ons taalgebruik gewist moeten worden. De ontkenning dat geslachten bestaan dient zo vroeg mogelijk via het onderwijs geïndoctrineerd te worden. Momenteel doet LGBTQ-lobbygroep çavaria dat reeds in Vlaanderen in ons middelbaar onderwijs. Aan de universiteiten is men daar al veel langer mee bezig.Als het van de woke ideologen afhangt dan begint men er al aan in de kleuterschool. Als het van Conner Rousseau afhangt, kan daarmee in de kindercrèche begonnen worden.

Dehumanisering met Conner

Alles wat ons tot mens maakt, moet gewist worden in naam van het utopische postmoderne hyperindividualisme dat van ons geatomiseerde seksloze, willoze, werkloze lijfeigenen wil maken. Geatomiseerde non-binaire demi-humans zonder enige vorm van privacy, die niks meer bezitten. Die hun bestaan financieren door middel van een Universeel Basisinkomen dat toelaat alleen in een klein appartementje te wonen (als huurder, uiteraard) waar ze overleven door insecten te eten. De middelen die je hebt moet je in een opgelegde tijdspanne consumeren, terwijl de almachtige overheid jouw integrale doen en laten stuurt volgt en stuurt door middel van de digitale enkelband die ‘Central Bank Digital Currency’ heet.

Geen enkele partij verdedigt dat streven naar die ontmenselijkte dystopische nachtmerrie, harder dan Groen/Ecolo. De radicale anti-humanisten van Groen hebben in dat streven ondertussen bondgenoten in alle mainstreampartijen.

Bij cd&v is het respect voor christelijk basiswaarden dood en begraven. Wat hen betreft mag de abortustermijn flink uitgebreid worden.

Bij Open Vld is men al lang vergeten wat het liberalisme inhoudt. Wat hen betreft mag de vrije meningsuiting op de schop en vervangen worden door totaal arbitraire haatspraakwetten.

Vooruit kan in deze trend naar dehumanisering van ons bestaan niet achterblijven. Dus lanceert Conner Rousseau een nieuwe aanval tegen het gezin als stabiele haven waar mensen zin kunnen ontlenen aan hun bestaan.

Gezin is laatste bastion tegen globalisten en woke-isten

Het gezin als fundament van onze vrije westerse democratie is een doorn in het oog van het postmoderne streven naar Global Citizenship. Moederschap dient verder ontmoedigd en moeders moeten zo snel mogelijk gaan werken. Hun baby’s moeten ze afstaan aan de genderactivisten in de crèches en het kleuteronderwijs, in opdracht van de almachtige en alomtegenwoordige overheid.

Er zijn veel manieren om de wereld te veranderen. Maar geen enkele van deze manieren maakt die beter alleszins.

Paul Boonefaes
Paul Boonefaes
Paul Boonefaes (°1965, Antwerpen) studeerde talen in Antwerpen en behaalde een MBA aan Vlerick Business School. Hij was jarenlang ondernemer in de maritieme sector en is nu investeerder in vastgoed. Voor V-NIEUWS neemt hij wokeness onder de loep.

Gerelateerd

Meest gelezen