14.3 C
Brussel

Boerenbond naar Raad van State tegen stikstofakkoord

Gepubliceerd:

- Advertisement -

Het Vlaamse stikstofakkoord, dat dateert van 10 maart dit jaar en gepubliceerd werd op 4 april in het Belgisch Staatsblad, zal het voorwerp uitmaken van een vernietigingsprocedure voor de Raad van State. Vragende partij is belangenorganisatie Boerenbond. Zij eisen versoepelingen van het akkoord, omdat het anders onwerkbaar zou zijn, zo meldt De Standaard.

Het stikstofakkoord is er, maar momenteel is er nog geen concrete wetgeving van kracht. In het Staatsblad verscheen enkel dat de Vlaamse regering een akkoord heeft en dat minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) belast wordt met de opmaak van de concrete wetgeving en uitvoering ervan.

Net dat is hetgeen de Boerenbond zorgen baart. Er is nog geen duidelijkheid omtrent de finale teksten waarover gestemd zal worden in het Vlaams Parlement. Momenteel wordt onderzocht of een versoepeling inzake vergunningen het doel van het akkoord, met name een halvering van de ammoniakuitstoot tegen 2030, niet in het gedrang brengt. Dat onderzoek wordt bovendien niet vermeld in het akkoord zoals het opgenomen werd in het Staatsblad.

Indien bovenstaand onderzoek negatief zou zijn, dan zal het oorspronkelijke akkoord uitgevoerd worden, zo maakte N-VA-voorzitter Bart De Wever zich eerder sterk.

Perspectief voor de boeren

Een dergelijk ongunstig scenario voor de boeren, is waar de Boerenbond zich tegen wil wapenen. “De bijkomende versoepelingen zijn cruciaal om nog enig perspectief te bieden voor boeren”, stelt voorzitter Lode Ceyssens in De Standaard. “Maar tot nog toe is er geen indicatie dat het onderzoek nog maar gestart is.”

De termijn van zestig dagen om een klacht in te dienen tegen het stikstofakkoord verstreek bijna. Het gaat dus niet om overhaaste juridische stappen. “We zijn nu genoodzaakt om onze rechten te vrijwaren, al hopen we vooral dat we de procedure bij de Raad van State alsnog kunnen stopzetten wanneer er eindelijk perspectief en rechtszekerheid komt”, klinkt het bij de voorzitter.

Concreet valt de Boerenbond het akkoord op vier punten aan. Dat zou gebaseerd zijn op verouderde emissiegegevens, de rode lijst is een inbreuk op het eigendomsrecht van landbouwers, er is onvoldoende rekening gehouden met de 20.000 bezwaarschriften en er is een ongelijke behandeling tussen industrie en landbouw.

Robin Gouwy
Robin Gouwy
Robin Gouwy (Aalst, 1996°) is redactiechef van V-NIEUWS. Hij studeerde rechten aan de UGent. Voor V-NIEUWS werkte hij als APA voor de Europese fractie van het Vlaams Belang.

Gerelateerd

Meest gelezen