14.3 C
Brussel

België haalt nog steeds de NAVO 2%-norm niet

Gepubliceerd:

- Advertisement -

Vlaams Belang is weinig enthousiast over de nieuwe defensieplannen van de Vivaldi-regering. De NAVO legt al jaren de 2%-norm op als minimum voor defensiebudget, maar België blijft bij het voornemen om 1,54% van het BBP te investeren tegen 2030. “Dit terwijl onze partners in sneltempo hun defensiebudgetten optrekken om 2% te halen, of zelfs meer”, vertelt Kamerlid voor het Vlaams Belang Annick Ponthier. Met amper 1,54% blijven we de slechtste leerling van de NAVO-klas.

De NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken hebben 4 en 5 april vergaderd, op de agenda stond onder meer de budgettaire inspanning voor defensie. De NAVO werkt vooral aan een sterkere militaire machtsopbouw in het oosten, want de oorlog in Oekraïne blijft een dreigende factor. Daarvoor zijn vanzelfsprekend investeringen in materieel nodig. Het is daarom een eis van de NAVO dat alle lidstaten de minimumstandaard van 2% BBP halen. Dat wil zeggen dat lidstaten minstens 2% van het BBP moeten besteden aan defensie.

België doet het op dat vlak rampzalig, daar ons land naar geen 2% maar 1,54% streeft. Daarbovenop ligt de deadline op 2030 om dat voornemen te behalen. “België daarentegen ziet de 2 procent-norm als een ultiem streefdoel, waarnaar men een vaag groeipad tegen 2035 heeft uitgetekend”, stelt Annick Ponthier. “Er gaapt dus een gigantische kloof tussen de Belgische defensie-inspanningen enerzijds en de verwachtingen van het bondgenootschap en de prestaties van de bondgenoten anderzijds.”

Vlaams Belang wil dat de norm zo snel mogelijk gehaald wordt

Vanaf het begin van de legislatuur vindt het Vlaams Belang dat de lat zeer laag gelegd wordt voor defensie. De partij ondernam enkele initiatieven om haar kritiek kenbaar te maken. “Wij dienden destijds een motie tot aanbeveling in die oproept om zo snel mogelijk werk te maken van de 2%-norm en niet tot 2035 te wachten”, vertelt Ponthier. Het Kamerlid diende ook een vraag in aan de minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) omtrent de Belgische opstelling opde afgelopen NAVO-vergadering. “Wij vrezen namelijk dat Lahbib daar op de rem is gaan staan wat betreft budgettaire standaarden, omdat België zijn partners niet kan volgen.”

Vince Leeman
Vince Leeman
Vince Leeman (Gent, 2000°) is masterstudent politieke wetenschappen en volgt binnenlandse politiek op voor V-NIEUWS.

Gerelateerd

Meest gelezen