6.5 C
Brussel

9 redenen waarom immigratie wél een hinderpaal is voor onze welvaart

Gepubliceerd:

- Advertisement -

Natuurlijk is immigratie een hinderpaal voor de groei van onze welvaart. Dat schrijft hoofdredacteur Jonas Naeyaert klaar en duidelijk in reactie op het De Zondag-interview met econoom Stijn Baert. Die beweerde namelijk het tegendeel. “Maar hoe zou het?”, vraagt Naeyaert zich af. “Vreemdelingen en andere allochtonen zijn (ook volgens Stijn Baerts eigen studies) minder actief en brengen dus minder op voor de schatkist en economie. Dit terwijl ze tegelijkertijd meer kosten via sociale voorzieningen, opvang, justitie…” En één en één is twee.

Afgelopen zondag werd in de gelijknamige krant een dubbelinterview gepubliceerd met Vlaams Parlementslid Freya Van den Bossche (Vooruit) en arbeidseconoom Stijn Baert (UGent). Die laatstgenoemde ontkende dat de maatschappij erop zou vooruitgaan moest immigratie beteugeld worden. “Neen, dat klopt niet”, zo zei Baert. “De wachtlijsten in de zorg zullen niet opgelost worden als morgen de migratie stopt. Migratie is geen hinderpaal voor de groei van onze welvaart. Dat blijkt uit ernstig onderzoek.”

Dat moet evenwel bijzonder vreemd onderzoek zijn als het al ‘ernstig’ is. Baerts eigen en recente studies spreken dit immers al tegen. Graag leggen we even enkele feiten op een rijtje.

9 keer helaas: allochtonen kosten als groep en over het algemeen meer, terwijl ze minder opbrengen…

  1.  Allochtonen zijn helaas disproportioneel werkloos. Volgens De Tijd en de VDAB was rond 2020 één op 3 werklozen in Vlaanderen zelfs allochtoon. Dat is – gezien de verregaande demografische evolutie (fluister: omvolking) – niet eens verbazend, maar toch wel wanneer je ziet hoe streng is gerekend. Het gaat namelijk hier enkel om werkzoekenden met een huidige of vorige nationaliteit van buiten de Europese Unie. Allochtonen van de tweede of derde generatie zijn dus niet eens erbij opgeteld. En ook uit hetzelfde studiewerk: “de daling van de werkloosheid in Vlaanderen is veel minder sterk bij allochtonen dan bij autochtonen”…
  2. Als we dan exclusief kijken naar niet-EU-vreemdelingen staan de zaken er volgens de eigen cijfers van Baert er nog slechter voor. Maar liefst 44% van deze groep is niet eens actief op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat deze gigantische verzameling van mensen niet eens naar werk zoekt, laat staan werk heeft.
  3. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat – en dat weten we eveneens uit de cijfers van Baert – dat 40% van de Belgische leeflonen naar… niet-Belgen gaat. Opnieuw: dan hebben we het niet eens over allochtonen mét onze nationaliteit.
  4. En ook inzake sociale woningen zien we een gelijkaardig verhaal. Van de nieuwe sociale woningen gaat circa 20-25% naar vreemdelingen – opnieuw: geteld zonder allochtonen mét de nationaliteit. De wachtlijsten in de sociale woningmarkt zijn zo dus duidelijk en direct gelinkt aan de massa-immigratie.
  5. Maar de maatschappelijke kosten beperken zich helaas niet tot de vele werkloosheidsuitkeringen, leeflonen en sociale woningen. Helaas zijn allochtonen oververtegenwoordigd in maatschappelijke overlast en criminaliteit. Circa 44% van de gevangenen zijn vreemdeling of illegaal. En opnieuw… dat is geteld zonder allochtonen mét de nationaliteit.
  6. Gerelateerd aan die miljardenkost van deze enorme hoeveelheid criminaliteit zijn er natuurlijk tal van verborgen kosten. Denk aan de extra politiediensten die actief moeten zijn tijdens elke oudejaarsnacht in de grootsteden of tijdens voetbalmatchen met een Noord-Afrikaans land. Sterker nog: denk aan alle extra politiediensten en -kosten tout court die ingezet moeten worden omwille van de door massamigratie veroorzaakte criminaliteit. 44% van alle (geregistreerde en vervolgde) criminaliteit die een celstraf oplevert… dat is niet weinig.
  7. Hieraan gerelateerd is er natuurlijk de opgetelde maatschappelijk kost van het islamisme, dat we de afgelopen decennia letterlijk hebben geïmporteerd. Volgens socioloog Ruud Koopmans is de helft van de Belgische moslims fundamentalistisch. Een deel van hen is ook bereid over te gaan tot geweld. De aanslagen van 2016 alleen hebben ons tal van mensenlevens en miljoenen euro’s gekost. Maar de structurele kost van al onze veiligheidsdiensten en -initiatieven die dit soort moslimfundamentalisme moeten monitoren, voorkomen en bestrijden, loopt evenzeer op tot makkelijk honderden miljoenen. Dat zijn kosten eigen aan overheden die veel meer met moslimterrorisme moeten bezig zijn dan bijvoorbeeld Polen en Hongarije.
  8. En bovenop deze bovenstaande miljardenkosten hebben we de naakte kost van asielopvang. Die is afgelopen jaar geklommen tot boven de symbolische grens van 1 miljard euro. Ook dit jaar zal die kost gelijkaardig zijn…
  9. En tot slot is er nog de naakte kost van de (lekke) grensbewaking en (tandeloze) strijd tegen illegale migratie. Die kost is voor het grootste deel voor rekening van de EU. We hebben immers de controle van onze binnengrenzen opgegeven. In de EU-begroting voor de periode 2021-2027 is 22,7 miljard euro gereserveerd voor migratie en grensbeheer. 

Massa-immigratie schaadt niet alleen ons sociaal weefsel en veiligheid, maar zeker ook onze welvaart

U voelt het al aankomen. De kost van immigratie bedraagt vele en vele miljarden. In Nederland schat men dan ook de jaarlijkse kost van immigratie in op 20-24 miljard. Het fabeltje dat immigratie of immigranten onze pensioenen gaan betalen is dan ook niet meer dan dat: een fabeltje.

En hoe kan het ook anders, meneer Baert? Allochtonen (zowel vreemdelingen als mensen van de tweede en derde en zelfs vierde generatie) zijn helaas en over het algemeen minder actief in onze economie. Ze brengen dus netto minder op voor onze schatkist en economie. Tegelijk zijn deze groepen oververtegenwoordigd qua maatschappelijke kosten – dit zowel qua sociale voorzieningen, uitkeringen en kosten bij Justitie en ordediensten. Eén en één is twee.

Dus ja, en toch wel, de huidige massa-immigratie en het huidig multiculturalisme ís een hinderpaal voor onze welvaart. En niemand maakt de mensen iets wijs als ze denken dat van alles – justitie, (staats)veiligheid, gevangeniswezen, sociale zekerheid, arbeidsparticipatie… – beter zal lopen als er minder immigratie is. Ze hebben gewoon gelijk. En daarom stemmen ze op het Vlaams Belang.

Jonas Naeyaert
Jonas Naeyaert
Jonas Naeyaert (1989°, Gent) is hoofdredacteur van V-NIEUWS. Hij studeerde EU-studies aan de UGent. Voor V-NIEUWS richtte hij SCEPTR op en was hij woordvoerder bij het Vlaams Belang en de Vlaamse Volksbeweging.

Gerelateerd

Meest gelezen